Wednesday, 1 June 2011

MusUh SaBar

MusUh SaBar

Sabar itu kala seseorang itu betah menahan kesusahan yang menimpanya. Jika tidak lagi betah, maka pasti ada musuh yang ingin melesapkan sifat sabar dalam diri  seseorang itu. Apakah musuh-musuh sabar itu...


1.Tergesa- gesa
-Allah berfirman yang bermaksud: "Manusia telah dijadikan ( bertabiat )
tergesa-gesa." ( Surah al-Anbiya' 21: 37 ) .. sekiranya apa yang dihajati lambat ditunaikan, maka lesaplah kesabarannya. Itulah tabiat semula jadi manusia. Selalu ingin memtik buah itu masak dan tanpa bersungguh-sungguh menanam pohon buah tersenut.

2.Putus Asa
-Allah telah berfirman yang bermaksud: " Dan janganlah kamu berputu asa daripada rahmat ALLAH. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat ALLAH melainkan orang yang kafir." ( Surah Yusuf 12:87)

3.Marah
-Islam tidak pernah menyuruh umatnya membasmi sifat marah secara tunas. Marah masih diperlukan pada saat tertentu seperti ketika Islam dihina dan diinjak-injak. Hakikatnya kini, manusia sebaliknya marah tidak bertempat. Mereka hanya marah apabila kepentingan diri tergugat, bukan apabila kepentingan agama tergugat....

No comments:

Post a Comment